XS Mega 6/45 16-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 28-02-2024

Kỳ 1069: Chủ Nhật, 16-07-2023

  • 01
  • 07
  • 16
  • 18
  • 21
  • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 19.016.179
Giải 1 31 10.000.000
Giải 2 1091 300.000
Giải 3 17479 30.000