XS Mega 6/45 14-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1068: Thứ Sáu, 14-07-2023

  • 04
  • 05
  • 13
  • 19
  • 27
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 17.548.985
Giải 1 20 10.000.000
Giải 2 1121 300.000
Giải 3 17512 30.000