XS Mega 6/45 12-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 14-06-2024

Kỳ 1067: Thứ Tư, 12-07-2023

  • 19
  • 24
  • 27
  • 31
  • 33
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.100.659
Giải 1 21 10.000.000
Giải 2 969 300.000
Giải 3 16206 30.000