XS Mega 6/45 09-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.583.396.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-06-2024

Kỳ 1066: Chủ Nhật, 09-07-2023

  • 14
  • 16
  • 27
  • 28
  • 33
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.604.632
Giải 1 13 10.000.000
Giải 2 781 300.000
Giải 3 13223 30.000