XS Mega 6/45 07-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

31.115.578.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 24-04-2024

Kỳ 1065: Thứ Sáu, 07-07-2023

  • 05
  • 09
  • 12
  • 20
  • 37
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.189.469
Giải 1 13 10.000.000
Giải 2 868 300.000
Giải 3 14005 30.000