XS Mega 6/45 05-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1064: Thứ Tư, 05-07-2023

  • 01
  • 12
  • 24
  • 27
  • 36
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 39.273.525
Giải 1 43 10.000.000
Giải 2 1416 300.000
Giải 3 22382 30.000