XS Mega 6/45 02-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.583.396.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-06-2024

Kỳ 1063: Chủ Nhật, 02-07-2023

  • 03
  • 05
  • 08
  • 17
  • 37
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 35.467.876
Giải 1 32 10.000.000
Giải 2 1312 300.000
Giải 3 21204 30.000