XS Mega 6/45 30-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24.380.999.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 24-07-2024

Kỳ 1062: Thứ Sáu, 30-06-2023

  • 02
  • 05
  • 20
  • 23
  • 31
  • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 33.208.130
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 1209 300.000
Giải 3 20188 30.000