XS Mega 6/45 28-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.583.396.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-06-2024

Kỳ 1061: Thứ Tư, 28-06-2023

  • 04
  • 08
  • 24
  • 31
  • 42
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 31.243.389
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 1111 300.000
Giải 3 18665 30.000