XS Mega 6/45 25-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15.089.165.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 06-03-2024

Kỳ 1060: Chủ Nhật, 25-06-2023

  • 04
  • 06
  • 07
  • 25
  • 26
  • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 28.708.833
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1136 300.000
Giải 3 18632 30.000