XS Mega 6/45 23-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 28-02-2024

Kỳ 1059: Thứ Sáu, 23-06-2023

  • 10
  • 14
  • 15
  • 20
  • 24
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 26.655.630
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 1014 300.000
Giải 3 18005 30.000