XS Mega 6/45 21-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1058: Thứ Tư, 21-06-2023

  • 07
  • 13
  • 19
  • 35
  • 37
  • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 24.773.674
Giải 1 30 10.000.000
Giải 2 1230 300.000
Giải 3 19496 30.000