XS Mega 6/45 18-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

28.496.335.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 21-04-2024

Kỳ 1057: Chủ Nhật, 18-06-2023

  • 03
  • 04
  • 08
  • 18
  • 21
  • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 23.071.734
Giải 1 20 10.000.000
Giải 2 1139 300.000
Giải 3 18221 30.000