XS Mega 6/45 16-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 14-06-2024

Kỳ 1056: Thứ Sáu, 16-06-2023

  • 24
  • 26
  • 32
  • 37
  • 38
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 21.207.310
Giải 1 18 10.000.000
Giải 2 752 300.000
Giải 3 14755 30.000