XS Mega 6/45 14-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

33.913.442.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 26-04-2024

Kỳ 1055: Thứ Tư, 14-06-2023

  • 02
  • 28
  • 31
  • 37
  • 41
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 19.452.645
Giải 1 26 10.000.000
Giải 2 840 300.000
Giải 3 14904 30.000