XS Mega 6/45 01-09-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 28-02-2024

Kỳ 1089: Thứ Sáu, 01-09-2023

  • 09
  • 14
  • 16
  • 19
  • 28
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 20.706.940
Giải 1 9 10.000.000
Giải 2 807 300.000
Giải 3 13892 30.000