XS Mega 6/45 03-09-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1090: Chủ Nhật, 03-09-2023

  • 01
  • 33
  • 38
  • 39
  • 44
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 22.006.990
Giải 1 18 10.000.000
Giải 2 926 300.000
Giải 3 14065 30.000