XS Mega 6/45 29-10-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1114: Chủ Nhật, 29-10-2023

  • 05
  • 07
  • 15
  • 21
  • 32
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 32.603.524
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 1220 300.000
Giải 3 20921 30.000