XS Mega 6/45 27-10-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24.380.999.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 24-07-2024

Kỳ 1113: Thứ Sáu, 27-10-2023

  • 07
  • 10
  • 14
  • 21
  • 26
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 30.339.644
Giải 1 38 10.000.000
Giải 2 1360 300.000
Giải 3 21741 30.000