XS Mega 6/45 25-10-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1112: Thứ Tư, 25-10-2023

  • 04
  • 06
  • 13
  • 25
  • 31
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 28.509.002
Giải 1 27 10.000.000
Giải 2 1103 300.000
Giải 3 19349 30.000