XS Mega 6/45 22-10-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1111: Chủ Nhật, 22-10-2023

  • 10
  • 13
  • 14
  • 19
  • 35
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 26.107.271
Giải 1 24 10.000.000
Giải 2 1036 300.000
Giải 3 18926 30.000