XS Mega 6/45 01-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1115: Thứ Tư, 01-11-2023

  • 01
  • 03
  • 15
  • 16
  • 23
  • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 34.834.282
Giải 1 28 10.000.000
Giải 2 1456 300.000
Giải 3 24163 30.000