XS Mega 6/45 03-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1116: Thứ Sáu, 03-11-2023

  • 02
  • 07
  • 09
  • 13
  • 22
  • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 36.816.190
Giải 1 40 10.000.000
Giải 2 1708 300.000
Giải 3 25289 30.000