XS Mega 6/45 05-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1117: Chủ Nhật, 05-11-2023

  • 01
  • 13
  • 16
  • 18
  • 23
  • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 41.347.137
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1176 300.000
Giải 3 20837 30.000