XS Mega 6/45 08-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1118: Thứ Tư, 08-11-2023

  • 07
  • 20
  • 23
  • 27
  • 31
  • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 46.370.024
Giải 1 41 10.000.000
Giải 2 1735 300.000
Giải 3 27071 30.000