XS Mega 6/45 10-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.585.169.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-05-2024

Kỳ 1119: Thứ Sáu, 10-11-2023

  • 01
  • 04
  • 10
  • 13
  • 14
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 52.013.662
Giải 1 32 10.000.000
Giải 2 1691 300.000
Giải 3 28670 30.000