XS Mega 6/45 12-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.585.169.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-05-2024

Kỳ 1120: Chủ Nhật, 12-11-2023

  • 02
  • 04
  • 10
  • 15
  • 27
  • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 57.741.013
Giải 1 38 10.000.000
Giải 2 1980 300.000
Giải 3 31624 30.000