XS Mega 6/45 15-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.503.268.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 10-12-2023

Kỳ 1121: Thứ Tư, 15-11-2023

  • 02
  • 03
  • 12
  • 16
  • 30
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 64.531.119
Giải 1 36 10.000.000
Giải 2 2145 300.000
Giải 3 36946 30.000