Max 3D Pro thứ 3 ngày 30/05/2023

Kết quả kỳ #266 ngày 30-05-2023
ĐB 492 365
G.1 958 629 734 689
G.2 424 507 212 615 120 741
G.3 213 319 955 933 580 463 448 157

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro