Max 3D Pro thứ 5 ngày 01/06/2023

Kết quả kỳ #267 ngày 01-06-2023
ĐB 358 608
G.1 068 543 147 594
G.2 132 766 080 450 502 904
G.3 116 588 164 391 929 062 405 560

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro