Max 3D Pro thứ 7 ngày 03/06/2023

Kết quả kỳ #268 ngày 03-06-2023
ĐB 384 623
G.1 616 147 408 287
G.2 277 987 696 218 809 250
G.3 913 118 938 909 161 786 985 756

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro