Max 3D Pro thứ 3 ngày 06/06/2023

Kết quả kỳ #269 ngày 06-06-2023
ĐB 211 933
G.1 943 675 121 685
G.2 524 516 074 431 938 669
G.3 787 374 029 037 732 327 038 195

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro