Max 3D Pro thứ 5 ngày 08/06/2023

Kết quả kỳ #270 ngày 08-06-2023
ĐB488 656
G.1338 572 395 730
G.2918 952 225 096 934 992
G.3134 520 740 489 907 673 622 143

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro