Max 3D Pro thứ 5 ngày 08/06/2023

Kết quả kỳ #270 ngày 08-06-2023
ĐB 488 656
G.1 338 572 395 730
G.2 918 952 225 096 934 992
G.3 134 520 740 489 907 673 622 143

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro