Max 3D Pro thứ 7 ngày 10/06/2023

Kết quả kỳ #271 ngày 10-06-2023
ĐB 194 885
G.1 241 591 697 341
G.2 090 436 966 636 666 294
G.3 280 245 734 801 502 916 485 183

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro