Max 3D Pro thứ 3 ngày 13/06/2023

Kết quả kỳ #272 ngày 13-06-2023
ĐB 621 670
G.1 198 805 089 604
G.2 539 306 908 435 423 420
G.3 231 199 272 581 316 404 638 872

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro