Max 3D Pro thứ 5 ngày 15/06/2023

Kết quả kỳ #273 ngày 15-06-2023
ĐB 232 979
G.1 391 460 898 476
G.2 435 568 079 326 317 408
G.3 054 062 916 755 832 074 000 706

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro