Max 3D Pro thứ 7 ngày 17/06/2023

Kết quả kỳ #274 ngày 17-06-2023
ĐB 364 052
G.1 562 926 008 831
G.2 328 885 927 856 966 482
G.3 896 522 637 447 775 352 534 766

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro