Max 3D Pro thứ 3 ngày 20/06/2023

Kết quả kỳ #275 ngày 20-06-2023
ĐB 629 846
G.1 252 534 967 520
G.2 013 520 382 325 306 244
G.3 872 229 532 438 598 562 909 790

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro