Max 3D Pro thứ 5 ngày 22/06/2023

Kết quả kỳ #276 ngày 22-06-2023
ĐB 099 181
G.1 556 850 768 765
G.2 436 940 819 356 004 039
G.3 851 639 087 971 943 287 984 132

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro