Max 3D Pro thứ 7 ngày 24/06/2023

Kết quả kỳ #277 ngày 24-06-2023
ĐB335 932
G.1652 927 454 716
G.2093 290 399 430 026 526
G.3249 555 604 222 129 312 861 127

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro