Max 3D Pro thứ 3 ngày 27/06/2023

Kết quả kỳ #278 ngày 27-06-2023
ĐB 107 528
G.1 039 818 460 582
G.2 860 496 470 229 039 243
G.3 813 171 316 779 800 451 738 258

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro