Max 3D Pro thứ 5 ngày 29/06/2023

Kết quả kỳ #279 ngày 29-06-2023
ĐB 717 421
G.1 805 671 447 835
G.2 696 994 196 302 134 190
G.3 669 702 849 308 954 866 317 558

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro