Max 3D Pro thứ 7 ngày 01/07/2023

Kết quả kỳ #280 ngày 01-07-2023
ĐB112 809
G.1205 645 407 639
G.2677 902 531 739 602 815
G.3825 741 232 582 906 045 450 974

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro