Max 3D Pro thứ 3 ngày 04/07/2023

Kết quả kỳ #281 ngày 04-07-2023
ĐB 065 078
G.1 025 965 119 917
G.2 502 755 820 026 386 117
G.3 962 170 140 956 033 548 477 852

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro