Max 3D Pro thứ 5 ngày 06/07/2023

Kết quả kỳ #282 ngày 06-07-2023
ĐB 174 623
G.1 333 095 887 066
G.2 248 701 605 608 256 170
G.3 190 156 540 851 768 680 675 470

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro