Max 3D Pro thứ 7 ngày 08/07/2023

Kết quả kỳ #283 ngày 08-07-2023
ĐB 008 025
G.1 451 895 503 623
G.2 428 789 196 946 021 410
G.3 787 424 617 188 960 415 987 597

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro