Max 3D Pro thứ 7 ngày 27/05/2023

Kết quả kỳ #265 ngày 27-05-2023
ĐB 702 475
G.1 671 410 051 853
G.2 244 536 064 620 855 331
G.3 831 814 197 651 954 548 968 007

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro