Max 3D Pro thứ 5 ngày 27/04/2023

Kết quả kỳ #252 ngày 27-04-2023
ĐB 284 749
G.1 425 913 222 283
G.2 569 946 652 627 551 945
G.3 542 117 339 554 520 389 768 088

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro