Max 3D Pro thứ 7 ngày 29/04/2023

Kết quả kỳ #253 ngày 29-04-2023
ĐB 142 616
G.1 665 882 157 006
G.2 298 954 232 279 605 376
G.3 350 578 649 731 636 208 586 948

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro