Max 3D Pro thứ 3 ngày 25/04/2023

Kết quả kỳ #251 ngày 25-04-2023
ĐB 993 109
G.1 015 819 735 853
G.2 823 099 794 346 269 246
G.3 964 552 496 298 500 127 347 370

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro